Yeni Yayın: Asyalı Güçlerin Doğu Akdeniz ile İlişkisi Özel Sayısı Başyazısı

Dr. Defne Gönenç ve Prof. Dr. Emre İşeri’nin Prof. Qingan A. Huang ile hazırladığı ‘Editorial to the special issue on ”Asian Powers in the Eastern Mediterranean”’ başlıklı makale Journal of Balkan and Near Eastern Studies’de yayınlanmıştır. Metne şu linkten ulaşabilirsiniz.