4th Conference on Historical Mining Sites in Turkey

Turkish version below

 

Call for papers: 4th Conference on Historical Mining Sites in Turkey

12-14 May 2022

Place: Yaşar University, Y-010

 

 

Conference Program & Abstract Booklet

 

 

 

The conference series on the history of mining in Turkey are first initiated in 2015 by Karadeniz Technical University (Trabzon) and Karadeniz University Mining Association. Two more successive conferences were then organized in 2018 and 2020 again in Trabzon with an increasing number of participants and interest.  This is the fourth call of the conference series which is going to be held in Izmir. The main aim of the conference is to create a discussion platform for all scholars who work on the history and archaeology of mining in Turkey from prehistoric times to the  Republican era. Topics of interest include, but are not limited to, the following:

 

 • Historical mining and ore extraction processes
 • Social organization of historical mining, social status of the ancient miners
 • Economic and social networks of ancient mining
 • Analysis of chemical composition of minerals, slags and artefacts
 • Archaeology of ancient mining sites and recent discoveries

 

The conference is going to be held between the 12th of May to the 14th of May at Yaşar University in İzmir. Researchers are welcome to submit an abstract (no more than 300 words) together with max. 5 key words to [email protected]. Submissions should also include a title, full name, affiliation and current position of the author. All abstracts will be reviewed within two weeks after the deadline. An abstract booklet with an ISBN number will be prepared. All presenters will also receive a presentation certificate. The proceedings of this conference will be published in one or more international scientific journal(s).

 

Contact: [email protected]

 

You can reach out to the conference proceedings, abstracts  and final reports of the previous conferences here:

 

 • 3rd Conference on Historical Mining Sites in Turkey, 2020

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_5cabf.pdf

Final Report: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_ff698.pdf

 

 • 2nd Conference on Historical Mining Sites in Turkey, 2018

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_3287e.pdf

Final Report: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_43ac2.pdf

 

 • 1st Conference on Historical Mining Sites in Turkey, 2015

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_df99a.pdf

 

 

 

Organisation committee

Sinan Ünlüsoy, Center for Mediterranean Studies. Yaşar University. İzmir

Metin Güneş, KTU Mining Association, Trabzon

İbrahim ALP, Karadeniz Technical Üniversity, Department of Mining Engineering

Erkan Fidan, Bilecik Seyh Edebali University, Department of Archaeology.

Eren Kömürlü, Giresun University. Department of Civil Engineering.

Levent Keskin, Ankara University. Department of Archaeology.

Atalay Karatak, Ankara Hacı Bayram Veli University. Conservation and Restoration of Cultural Assets Department

 

Organizers

Yasar University Center for Mediterranean Studies

KTU Mining Association

KTU Mining Engineering Department

 


Turkish version

 

 

 

Konferans Çağrısı: 4. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı

12-14 Mayıs 2022

Yer: Yaşar Üniversitesi, Y-010

 

 

4. Tarihi Madenler Konferansı Program ve Bildiri Özetleri Kitapçığı

 

 

 

 

Türkiye’de madencilik tarihi konulu konferans dizisi ilk olarak 2015 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve KTÜ Maden Derneği tarafından başlatılmıştır. Ardından 2018 ve 2020 yıllarında yine Trabzon’da, artan katılımcı sayısı ve ilgisi ile art arda iki konferans daha düzenlenmiştir. Bu çağrı, konferans serisinin dördüncü çağrısıdır. Dördüncüsü İzmir’de düzenlenecek olan konferansın temel amacı, tarih öncesi dönemlerden Cumhuriyet Dönemine kadar Türkiye’de madencilik tarihi ve arkeolojisi üzerine çalışan tüm akademisyenler için bir tartışma platformu oluşturmaktır.

 

Konferans konuları aşağıdaki başlıkları ve benzer temaları içerebilir:

 

 • Eski madencilik ve cevher çıkarma süreçleri
 • Antik madenciliğin sosyal organizasyonu, eski madencilerin sosyal statüsü
 • Eski madenciliğin ekonomik ve sosyal ağları
 • Minerallerin, cürufların ve metal nesnelerin kimyasal bileşiminin analizi
 • Antik maden alanlarının arkeolojisi ve son keşifler
 • Metal Üretim ve İşlemeciliği

 

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021

 

Konferans, 12-14 Mayıs 2022 tarihlerinde İzmir’de, Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Araştırmacılar, (max. 300 kelimelik) özetlerini 5 adet anahtar kelime ile birlikte [email protected] adresine göndererek başvuru yapabilirler. Başvurular ayrıca başlık, isim soyisim, katılımcının çalıştığı kurum ve pozisyonunu içermelidir. Tüm özetler başvuruyu takip eden iki hafta içinde incelenecektir. ISBN numaralı bir konferans kitapçığı hazırlanacaktır. Ayrıca sunum yapan tüm katılımcılar katılımcı sertifikası da alabilecektir. Konferansın çıktılarının uluslararası bilimsel bir dergide yayınlanması planlanmaktadır.

 

İletişim: [email protected]

 

 

Daha önceki Türkiye Tarihi Madenler Konferanslarının konferans bildirisi, özet ve sonuç raporlarına buradan ulaşabilirsiniz:

 

 • 3. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, 2020

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_5cabf.pdf

Final Report: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_ff698.pdf

 

 • 2. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, 2018

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_3287e.pdf

Final Report: https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_43ac2.pdf

 

 • 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, 2015

https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/maden_df99a.pdf